SỐ 70D CHU VĂN AN - HOÀNG VĂN THỤ - TP. THÁI NGUYÊN TEL: 02083653332 Fax: 02083653332 EMAIL: NHAHATVIETBAC@GMAIL.COM

Tin tức

QUY TẮC ỨNG XỬ CỦA CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC,NGƯỜI LAO ĐỘNG BỘ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH.

Bộ Trưởng Bộ Văn Hóa Thể Thao và Du lịch căn cứ các Luật và Nghị Định đã ban hành  Bộ Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức , người lao động trong Bộ Văn Hóa Thể thao và Du lịch 2019, bao gồm các quy tắc sau. 


Xem thêm

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC 2019

Nhà hát Ca Múa Nhạc dân gian Việt Bắc thông báo tuyển dụng viên chức năm 2019 cụ thể như sau:


Xem thêm

    Liên kết