SỐ 70D CHU VĂN AN - HOÀNG VĂN THỤ - TP. THÁI NGUYÊN TEL: 02083858833 Fax: 02086252019 EMAIL: NHAHATVIETBAC@GMAIL.COM

Tin tức

ĐOÀN THANH NIÊN NHÀ HÁT VỚI CHIẾN DỊCH " GIẢI CỨU KHOAI TÂY"

Đoàn Thanh niên Nhà Hát Ca Múa Nhạc dân gian Việt Bắc hỗ trợ tiêu thụ khoai Tây giúp bà con nông dân Huyện Chi Lăng - Lạng Sơn.Hưởng ứng Công văn số: 143/CV-TĐTN ngày 28 tháng 3 năm 2018 của BCH Đoàn Thành phố Thái Nguyên về việc: "đề nghị phối hợp, giúp đỡ nông dân Huyện Chi Lăng tỉnh Lạng Sơn tiêu thụ khoai tây" với sản lượng ước tính 1.000 tấn do năng suất cao nhưng không có nơi tiêu thụ, Đoàn Thanh niên Nhà hát đã tổ chức tuyên truyền vận động tới các đoàn viên thanh niên và cán bộ nhân viên trong cơ quan cùng chung tay mua ủng hộ 200kg khoai tây giúp đỡ cho bà con nhân dân Huyện Chi Lăng tỉnh Lạng Sơn.

Tuy chỉ đóng góp một phần nhỏ số lượng tiêu thụ khoai tây, nhưng đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện, tương thân tương ái, "đâu cần thanh niên có đâu khó có thanh niên" của tuổi trẻ Nhà hát ca múa nhạc dân gian Việt Bắc để qua đó góp phần chia sẻ bớt những khó khăn, giúp bà con nông dân thu hồi vốn để tiếp tục sản xuất.

                                                                                                               Bài và ảnh : Hương Ly    Liên kết