SỐ 70D CHU VĂN AN - HOÀNG VĂN THỤ - TP. THÁI NGUYÊN TEL: 02083858833 Fax: 02086252019 EMAIL: NHAHATVIETBAC@GMAIL.COM

Tin tức

TỔ CHỨC THƯỜNG XUYÊN CHÀO CỜ ĐẦU TUẦN HÀNG THÁNG CHO CÁN BỘ, NGHỆ SĨ NHÀ HÁT

Thực hiện đúng theo yêu cầu, quy định của lãnh đạo Bộ Văn Hóa Thể Thao và Du Lịch ,Nhà hát Ca Múa Nhạc Dân Gian Việt Bắc đã tổ chức nghi thức chào cờ đầu tuần cho các cán bộ, diễn viên. 

Theo đó, Ban lãnh đạo Nhà hát yêu cầu, thông qua lễ chào cờ rèn luyện tác phong, ý thức chấp hành nghiêm thời gian làm việc, kỷ luật lao động, khích lệ cán bộ, nghệ sĩ, diễn viên không ngừng học tập, phấn đấu, trưởng thành; là việc làm thiết thực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh.Đảng ủy, ban lãnh đạo nhà hát đã quán triệt và thực hiện nghi thức chào cờ và hát Quốc ca ít nhất 1 lần trong tháng. Việc tổ chức chào cờ, sinh hoạt dưới cờ không làm ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.                                                                                                                                                                     ND    Liên kết