SỐ 70D CHU VĂN AN - HOÀNG VĂN THỤ - TP. THÁI NGUYÊN TEL: 02083858833 Fax: 02086252019 EMAIL: NHAHATVIETBAC@GMAIL.COM

Tin tức

Biểu diễn phục vụ nhân dân tỉnh Bắc Kạn

Phối hợp tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp phục vụ nhân dân nhân dịp Xuân Kỷ Hợi 2019.            Căn cứ Kế hoạch của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Kạn về việc phối hợp tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp phục vụ nhân dân nhân dịp Xuân Kỷ Hợi 2019 và Kế hoạch biểu diễn phục vụ nhân dân vùng sâu vùng xa của Nhà hát Ca Múa Nhạc dân gian Việt Bắc năm 2019.             Nhà hát Ca Múa Nhạc dân gian Việt Bắc phối hợp với Đoàn Nghệ thuật dân tộc tỉnh Bắc Kạn; tổ chức kết hợp xây dựng chương trình và biểu diễn phục vụ nhân dân các huyện, thị và thành phố Bắc Kạn nhân dịp này.            Nhà hát Ca Múa Nhạc dân gian Việt Bắc do NSND Nông Xuân Ái, Phó Giám đốc Phụ trách, chỉ đạo Nghệ thuật làm trưởng đoàn cùng trên 30 nghệ sỹ ca, múa, nhạc đã lên đường phục vụ nhân dân từ ngày 10/01/2019.            Chương trình dự kiến:            - Tại huyện Na Rì: Biểu diễn tại trung tâm xã Hảo Nghĩa vào lúc 19h30 ngày 10/01/2019;            - Tại huyện Chợ Đồn: Biểu diễn tại trung tâm thị trấn Bằng Lũng vào lúc 19h30 ngày 11/01/2019;            - Tại huyện Ngân Sơn: Biểu diễn tại trung tâm xã Vân Tùng vào lúc 19h30 ngày 12/01/2019;            - Tại huyện Ba Bể: Biểu diễn tại trung tâm xã Hà Hiệu vào lúc 19h30 ngày 13/01/2019;            - Tại thành phố Bắc Kạn: Biểu diễn chương trình nghệ thuật mừng Đảng, mừng Xuân Kỷ Hợi 2019 tại Trung tâm Văn hóa tỉnh vào lúc 20h00 ngày 30/01/2019 (Có kế hoạch, Kịch bản chương trình riêng).     Liên kết