SỐ 70D CHU VĂN AN - HOÀNG VĂN THỤ - TP. THÁI NGUYÊN TEL: 02083858833 Fax: 02086252019 EMAIL: NHAHATVIETBAC@GMAIL.COM

Tin tức

CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM CÁN BỘ PHÒNG NGHỆ THUẬT

Căn cứ Quyết định số 3209/QĐ-BVHTTDL về chức năng , nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Nhà hát Ca Múa Nhạc dân gian Việt Bắc. Căn cứ Quyết định số 66QĐ-BVHTTDL của Bộ trưởng Bộ VHTTDL quy định phân cấp quản lý công tác tổ chức cán bộ của Bộ VHTTDL đã quyết định :Bổ nhiệm có thời hạn 05 năm ông Hà Quang Huy, hiện giữ chức vụ Phó Trưởng Phòng Nghệ Thuật và Ngiên cứu sưu tầm ( cũ) Nhà hát Ca Múa Nhạc dân gian Việt Bắc giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Nghệ Thuật ( mới) kể từ ngày 17 tháng 6 năm 2019. Ông Huy được hưởng phụ cấp chức vụ theo các quy định hiện hành. Đây cũng là mong muốn và nhận được sự ủng hộ từ lãnh đạo đến cán bộ trong Phòng Nghệ thuật. Hi vọng đồng chí Hà Quang Huy sẽ phấn đấu hết năng lực để đưa Phòng Nghệ thuật ngày một phát triển, đưa tập thể cán bộ phòng ngày một vững mạnh, đoàn kết,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ND    Liên kết