SỐ 70D CHU VĂN AN - HOÀNG VĂN THỤ - TP. THÁI NGUYÊN TEL: 02083858833 Fax: 02086252019 EMAIL: NHAHATVIETBAC@GMAIL.COM

Tin tức

CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH TRÚNG TUYỂN KỲ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC 2019

Ngày 12/12/2019 Nhà Hát Ca Múa Nhạc Dân gian Việt Bắc đã ra quyết định công bố trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức 2019 đối với các đồng chí có tên sau:Căn cứ vào các Nghị định, quyết định, Thông tư... của Bộ Văn hóa Thể Thao và Du lịch, Nhà hát Ca Múa Nhạc Dân gian Việt Bắc đã ra Quyết định công nhận 08 thí sinh đã trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức 2019 của Nhà Hát có tên sau đây :1. Ông Nguyễn Anh Đức - sinh 25/02/1976. Diễn viên múa hạng IV.2. Ông Nguyễn Công Phương - sinh 28/09/1993 . Diễn viên múa hạng IV.3. Bà Nguyễn Thị Thu - sinh 10/07/1996 . Diễn viên múa hạng IV.4. Bà Triệu Thái Mỵ - sinh 27/12/1992 . Nhạc công, diễn viên hạng III5. Bà Triệu Thị Thanh Thủy - sinh 09/01/1992 . Nhạc công, diễn viên hạng III.6. Ông Nông Minh Tú - sinh 12/04/1984. Nhạc công, diễn viên hạng III.7. Ông Lưu Tiến Kiên - sinh 29/05/1980. Đạo diễn nghệ thuật hạng III.8. Bà Nguyễn Thị Hương Ly - sinh 27/03/1983 . Chuyên viên làm công tác tổ chức cán bộ và chế độ chính sách.         Liên kết