SỐ 70D CHU VĂN AN - HOÀNG VĂN THỤ - TP. THÁI NGUYÊN TEL: 02083858833 Fax: 02086252019 EMAIL: NHAHATVIETBAC@GMAIL.COM

Tin tức

ĐẠI HỘI LẦN THỨ XV Chi bộ Nhà hát Ca Múa Nhạc dân gian Việt Bắc nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày 26 tháng 6 năm 2020, Chi bộ Nhà hát Ca Múa Nhạc dân gian Việt Bắc đã tổ chức Đại hội lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025.Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của BCH TW và các Kế hoạch, Hướng dẫn của cấp trên về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Ngày 26 tháng 6 năm 2020, Chi bộ Nhà hát Ca Múa Nhạc dân gian Việt Bắc đã tổ chức Đại hội lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025.Đại hội có mặt 17 đảng viên, trên tổng số 17 đảng viên của Chi bộ, trong đó có 10 đảng viên chính thức. Đại hội vinh dự được đón các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ thành ủy, đại diện lãnh đạo các ban xây dựng Đảng Thành uỷ Thái Nguyên đến dự và chỉ đạo Đại hội; các đồng chí Lãnh đạo, cấp ủy các đơn vị: PA03 Công an tỉnh Thái Nguyên, Trường Cao đẳng Văn hóa, Nghệ thuật Việt Bắc, Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam đến chúc mừng Đại hội.

Đại biểu, khách mời đến tham dự Đại hộiĐại hội tiến hành 4 nội dung sau:1-Tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Nhà hát Ca Múa Nhạc dân gian Việt Bắc lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2015-2020, , xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ 2020-2025.2-Thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ XVIII và dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.3-Bầu Ban chấp hành Chi bộ, Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ Nhà hát Ca Múa Nhạc dân gian Việt Bắc, khoá XV, nhiệm kỳ 2020-2025.4-Bầu đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ XVIII.Đại hội đã nhất trí cao thông qua các báo cáo: Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ Nhà hát Ca Múa Nhạc dân gian Việt Bắc lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015-2020, phương hướng, mục tiêu, giải pháp của nhiệm kỳ 2020-2025 của Đại hội, với 100% đại biểu tán thành; Báo cáo kiểm điểm tập thể cấp uỷ khoá XIV; Báo cáo tình hình đảng viên của Chi bộ.Đại hội đã tiến hành bầu Ban chấp hành Chi bộ, bầu Bí thư và phó Bí thư khoá XV, trên cơ sở danh sách nhân sự bầu Cấp ủy Chi bộ khóa XV được Cấp uỷ khóa XIV giới thiệu, kết quả Đại hội bầu được 03 đồng chí:1.Đồng chí Lê Khánh Toàn, Phó Giám đốc Nhà hát, giữ chức Bí thư Chi bộ, (đạt 100 % số phiếu).2.Đồng chí Bùi Hải Anh, phó giám đốc Nhà hát, giữ chức Phó bí thư  Chi bộ (đạt 100 số phiếu).3.Đồng chí Đinh Thị Hà, Kế toán Trưởng, giữ chức chi uỷ viên (đạt 60 % số phiếu).Đại hội cũng đã bầu 02 đại biểu (01 đại biểu chính thức, 01 đại biểu dự khuyết) đi dự Đại hội Đại biểu đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025 (đồng chí Lê Khánh Toàn, Bí thư Chi bộ, Phó giám đốc Nhà hát là đại biểu chính thức. Đồng chí Bùi Hải Anh, Phó giám đốc Nhà hát, Chủ tịch Công đoàn là đại biểu dự khuyết). Đại hội đã thành công tốt đẹp. Điều đó thể hiện qua sự nhất trí cao của Đại hội khi tiến hành thảo luận và thông qua Báo cáo tổng kết khóa XIV, nhiệm kỳ 2015-2020, phương hướng, mục tiêu nhiệm kỳ 2020-2025; Báo cáo kiểm điểm cấp ủy khóa XIV; kết quả bầu Ban Chấp hành Chi bộ, bầu Bí thư và Phó Bí thư và bầu đại biểu đi dự Đại hội Đảng thành phố lần thứ XVIII với số phiếu đồng thuận là 100 %.Có được kết quả như vậy là do Chi bộ Nhà hát Ca Múa Nhạc dân gian Việt Bắc trong những năm qua đã đoàn kết, nhất trí trong tư tưởng cũng như trong hành động thực tiễn, lãnh đạo có hiệu quả nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng và các tổ chức đoàn thể của đơn vị. Mặt khác, các đảng viên và công chức viên chức đều có lập trường tư tưởng vững vàng, có trình độ hiểu biết sâu về chính trị cũng như về chuyên môn lĩnh vực công tác, có ý chí phấn đấu vươn lên, có đạo đức, lối sống giản dị lành mạnh. Kết quả của Đại hội còn là quá trình chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, từ soạn thảo các dự thảo văn kiện; chuẩn bị hậu cần, cơ sở vật chất; đặc biệt là công tác chuẩn bị nhân sự đại hội, trên cơ sở phân công phân nhiệm rõ ràng, cụ thể cho từng đồng chí trong cấp ủy.Đại hội lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Chi bộ Chi bộ Nhà hát Ca Múa Nhạc dân gian Việt Bắc đã thành công tốt đẹp. Đây là tiền đề cho sự thắng lợi trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của đơn vị trong những năm tiếp theo.Một số hình ảnh diễn ra trong Đại Hội

                                                                                                                                                                QD,HA    Liên kết