SỐ 70D CHU VĂN AN - HOÀNG VĂN THỤ - TP. THÁI NGUYÊN TEL: 02086252019 Fax: 02086252019 EMAIL: NHAHATVIETBAC@GMAIL.COM

Tin tức

LỊCH BIỂU DIỄN

Được sự đồng ý của lãnh đạo Nhà Hát Ca Múa Nhạc Dân gian Việt Bắc, Phòng Tổ Chức Biểu diễn thông báo lịch biểu diễn tháng 7,8,9. 

    Liên kết