SỐ 70D CHU VĂN AN - HOÀNG VĂN THỤ - TP. THÁI NGUYÊN TEL: 02083858833 Fax: 02086252019 EMAIL: NHAHATVIETBAC@GMAIL.COM

Tin tức

THÔNG BÁO LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN THANH LÝ

Nhà hát Ca, Múa, Nhạc dân gian Việt Bắc thông báo việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thanh lý như sau : 1. Tên, địa chỉ đơn vị có tài sản đấu giá1.1. Tên đơn vị : Nhà hát Ca, Múa, Nhạc dân gian Việt Bắc1.2. Địa chỉ : số 70D, đường Chu Văn An, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên2. Tên tài sản, số lượng tài sản đấu giá : 01 xe ô tô khách 42 chỗ ngồi, nhãn hiệu Hoàng Trà, biển kiểm soát 20A - 002.00, số máy D6BR4051058, số khung KMJNN19RP4C900294. ..3. Tổng giá khởi điểm : 50.000.000 đồng ( năm mươi triệu đồng chẵn).Thông tin chi tiết ở văn bản dưới đây.Tổ chức , cá nhân nào có nhu cầu xin liên hệ với Phòng Hành chính, Tổng hợp Nhà hát Ca, múa, Nhạc dân gian Việt BắcSđt :02083.653332 - 0986.060.535     Liên kết