SỐ 70D CHU VĂN AN - HOÀNG VĂN THỤ - TP. THÁI NGUYÊN TEL: 02083858833 Fax: 02086252019 EMAIL: NHAHATVIETBAC@GMAIL.COM

Tin tức

Tổ chức lễ trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật năm 2016

(Cinet) – Lễ trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật năm 2016 dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 30/9 tới tại Nhà hát Lớn Hà Nội (Số 01 Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội)Ngày 10/8, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Lê Khánh Hải đã ký ban hành Quyết định số 2804/QĐ-BVHTTDL phê duyệt Kế hoạch tổ chức lễ trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật năm 2016.Lễ trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật năm 2016 sẽ có sự tham dự của Chủ tịch nước; Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo các cơ quan (Văn phòng Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ,  Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Công can, Bộ Thông tin và Truyền thông,…); Lãnh đạo Bộ VHTTDL, lãnh đạo các Tổng cục, Cục, Vụ thuộc Bộ VHTTDL; Lãnh đạo Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thụât Việt Nam; Lãnh đạo các Hội Văn học nghệ thuật chuyên ngành; các tác giả, đại diện gia đình cố tác giả có tác phẩm, cụm tác phẩm, công trình, cụm công trình được trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước năm 2016,…Để chuẩn bị cho lễ trao tặng diễn ra thành công, Bộ VHTTDL cũng đã giao nhiệm vụ cụ thể đối với các Tổng cục, Cục, Vụ, đơn vị trực thuộc Bộ VHTTDL.Lễ trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật năm 2016 được tổ chức nhằm vinh danh những tác phẩm, cụm tác phẩm; công trình, cụm công trình về văn học, nghệ thuật có giá trị đặc biệt xuất sắc hoặc xuất sắc về nội dung tư tưởng và hình thức nghệ thuật, qua đó khẳng định và thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với văn nghệ sĩ và sự nghiệp phát triển nền văn học, nghệ thuật nước nhà trong thời gian qua.Bên cạnh đó, Lễ trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật năm 2016 còn góp phần to lớn vào việc động viên và tôn vinh các tập thể, cá nhân sáng tạo nhiều tác phẩm, cụm tác phẩm; công trình, cụm công trình về văn học, nghệ thuật có giá trị cao về nghệ thuật và nội dung tư tưởng, có tác dụng tốt trong giáo dục, xây dựng con người mới, nâng cao trình độ thẩm mỹ của nhân dân, phục vụ sự nghiệp cách mạng, sự nghiệp văn học, nghệ thuật của đất nước; quảng bá hình ảnh tốt đẹp về đất nước, dân tộc, con người Việt Nam với các nước trên thế giới.Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật được xét tặng 5 năm một lần, bắt đầu từ năm 1996, dành cho 9 lĩnh vực: văn học, mỹ thuật, âm nhạc, điện ảnh, sân khấu, nhiếp ảnh, kiến trúc, văn nghệ dân gian, múa.Hai giải thưởng uy tín này do Chủ tịch nước trao tặng, đã trở thành nguồn khích lệ đối với những người sáng tác, thu hút sự chú ý của đông đảo công chúng cả nước quan tâm văn học, nghệ thuật.Trong đợt xét tặng năm nay, có 18 hồ sơ đủ điều kiện báo cáo Thủ tướng Chính phủ trình Chủ tịch nước quyết định tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật năm 2016 và 95 hồ sơ đủ điều kiện báo cáo Thủ tướng Chính phủ trình Chủ tịch nước quyết định tặng Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật năm 2016.                                                                                                                  Theo Anh Vũ( cinet.vn)    Liên kết