SỐ 70D CHU VĂN AN - HOÀNG VĂN THỤ - TP. THÁI NGUYÊN TEL: 02083858833 Fax: 02086252019 EMAIL: NHAHATVIETBAC@GMAIL.COM

Tin tức

CÔNG BỐ CÁC QUYẾT ĐỊNH NGHỈ HƯU VÀ BỔ NHIỆM CÁN BỘ TẠI NHÀ HÁT CA MÚA NHẠC DÂN GIAN VIỆT BẮC

Sáng ngày 12 tháng 9 năm 2016 Nhà hát Ca múa nhạc dân gian Việt Bắc đã tổ chức buổi công bố các quyết định nghỉ hưu và bổ nhiệm cán bộ cho các vị trí quan trọng của Nhà hát. Theo đó,  Căn cứ Nghị định số 108/2014/NĐ-CP năm 2014 về chính sách tinh giảm biên chế và Quyết định phê duyệt của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Giám đốc Nhà hát Ca Múa Nhạc dân gian Việt Bắc đã ra Quyết định nghỉ hưu trước tuổi cho ông Đoàn Minh Tâm sinh năm 1958, nhân viên phòng Hành chính Tổ chức (Quyết định số 43/QĐ-NHCMNVB ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Giám đốc Nhà hát Ca Múa Nhạc dân gian Việt Bắc).  Cũng dịp này; Giám đốc Nhà hát đã công bố Quyết định số 3009/QĐ-BVHTTDL ngày 29 tháng 8 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch bổ nhiệm lại ông Bùi Hải Anh; Phó Giám đốc Nhà hát Ca Múa Nhạc dân gian Việt Bắc  thời hạn 05 năm kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2016 chức danh Phó Giám Đốc Nhà hát ca Múa Nhạc Dân gian Việt Bắc và Bổ nhiệm có thời hạn 05 năm bà Đinh Thị Hà, Kế toán Nhà hát Ca múa Nhạc DGVB giữ chức vụ Kế toán trưởng Nhà hát Ca Múa Nhạc DGVB từ ngày 1/9/2016 (tại Quyết định số 2847/QĐ-BVHTTDL ngày 15 tháng 8 năm 2016 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)Tại buổi lễ; Ông Ngô Đình Thành, NSUT, Giám đốc Nhà hát đã chúc mừng các đồng chí được nghỉ hưu trước tuổi. Giao nhiệm vụ cho cán bộ được bổ nhiệm trong dịp này: tiếp tục phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin của đội ngũ cán bộ, diễn viên, công nhân viên của Nhà hát. 

 

 

                                                                                                                                         ND    Liên kết