SỐ 70D CHU VĂN AN - HOÀNG VĂN THỤ - TP. THÁI NGUYÊN TEL: 02083858833 Fax: 02086252019 EMAIL: NHAHATVIETBAC@GMAIL.COM

Tin tức

HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT CÁC NỘI DUNG VỀ PHÒNG CHỐNG TỘI PHẠM, TRẬT TỰ AN NINH, XÃ HỘI

Chiều ngày 29/08/2017 tại Hội trường Nhà hát Ca, Múa, Nhạc Dân gian Việt Bắc đã diễn ra buổi học an ninh, chính trị, tư tưởng cho toàn thể cán bộ, diễn viên với các nội dung về phòng chống tội phạm, trật tự an ninh xã hội…Trực tiếp tham gia nói chuyện và truyền đạt các nội dung là đồng chí Trung tá Nguyễn Đức Thanh- Đội trưởng – Phòng Bảo vệ chính trị tư tưởng ( PA83).Trong công tác đấu tranh phòng chống tệ nạn xã hội thì Chính quyền, các cơ quan, tổ chức, đoàn thể ở cơ sở và gia đình giữ một  vai trò rất quan trọng. Đây là lực lượng trực tiếp thực hiện, biến những chủ trương, chính sách, quy định của Đảng và Nhà nước về phòng chống tệ nạn xã hội thành hiện thực. Là nơi thực hiện các cuộc vận động của Đảng và Nhà nước về xây dựng đời sống văn hoá mới ở khu dân cư, góp phần đẩy lùi và bài trừ tệ nạn xã hội. Do đó cần xác định đúng vai trò của cơ quan  trong đấu tranh phòng chống tệ nạn xã hội.Nắm được điều này nên lãnh đạo cũng như toàn thể cán bộ Nhà hát Ca Múa, Nhạc Dân gian Việt Bắc luôn ý thức và xây dựng một lối sống lành mạnh, theo đúng chủ trương và pháp luật của Đảng, Nhà nước. Hàng năm, ban giám đốc Nhà hát luôn dành thời gian cho công tác học tập chính trị, tư tưởng để các cán bộ an ninh đến giảng dạy, truyền đạt các chủ trương, chính sách pháp luật cho cán bộ, diễn viên Nhà hát. Qua đó , mỗi cán bộ, diễn viên lại có thêm kiến thức và củng cố kỹ năng phòng chống tội phạm, giữ gìn hơn nữa trật tự an ninh cho gia đình và cho tập thể.                                                                                                                                                       Ngọc Dao    Liên kết