SỐ 70D CHU VĂN AN - HOÀNG VĂN THỤ - TP. THÁI NGUYÊN TEL: 02083858833 Fax: 02086252019 EMAIL: NHAHATVIETBAC@GMAIL.COM

Tin tức

NHCMNDGVB HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ 6 BCH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XII

Chiều ngày 2/1/2018, tại Nhà hát Ca Múa Nhạc Dân Gian Việt Bắc đã diễn ra buổi học tập , quán triệt và triển khai thực hiện Nghị Quyết Hội Nghị lần thứ 6 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng khóa XII.Tham dự buổi học quan trọng này có toàn thể lãnh đạo, cán bộ các Phòng, Đoàn, Đội, Bí thư, Phó bí thư Đoàn Thanh niên, Công đoàn, toàn bộ Đảng viên ..thuộc Nhà Hát. Chỉ đạo buổi học tập là đồng chí Bùi Hải Anh – UV BCH Chi bộ- Phó giám đốc Nhà hát.Nội dung buổi học tập chính trị quan trọng này giúp cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc về tình hình, nguyên nhân, nắm vững quan điểm , mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp được nêu trong Nghị quyết Hội Nghị Trung ương 6, từ đó làm tốt công tác tư tưởng, tuyên truyền những nội dung cơ bản, cốt lõi của Nghị quyết Hội Nghị Trung ương 6 đến đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trong thành phố, nâng cao nhận thức , trách nhiệm và tạo sự đồng thuận trong xã hội quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết hội nghị trung ương 6 đề ra.Buổi học tập , quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 được chuẩn bị chu đáo , tiến hành khẩn trương, nghiêm túc theo đúng chỉ đạo, hướng dẫn của cấp ủy cấp trên, không qua loa hình thức, kết hợp nghe giới thiệu , báo cáo , phân tích trên hội trường với tự nghiên cứu tài liệu và thảo luận. Đồng chí UV BCH Chi bộ Bùi hải Anh đã làm tốt nhiệm vụ của mình khi truyền đạt đầy đủ các nội dung cho các cán bộ tham gia học tập.  Cán bộ, Đảng viên phải luôn nêu cao tinh thần tự giác, trách nhiệm trong học tập và nghiên cứu để hiểu rõ những nội dung cơ bản của Nghị quyết  Hội nghị Trung ương 6, đặc biệt là nội dung lien quan đến lĩnh vực công tác nghệ thuật , chính trị của mình. Ngoài ra buổi học tập còn làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng , nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, tăng cường tuyên truyền, vận động , thuyết phục , tạo sự thống nhất cao trong Đảng và sự đồng thuận trong xã hội , không để các thế lực thù địch, các phần tử xấu lợi dụng xuyên tạc, chống phá chế độ, chia rẽ nội bộ.Với tinh thần trách nhiệm và ý thức học tập, lắng nghe của từng cá nhân trong Nhà hát ca Múa Nhạc Dân gian Việt bắc , buổi học tập Nghị quyết Hội nghị BCH Trung ương khóa 6 đã diễn ra thành công tốt đẹp.                                                                                                                                                                         ND      Liên kết