SỐ 70D CHU VĂN AN - HOÀNG VĂN THỤ - TP. THÁI NGUYÊN TEL: 02083858833 Fax: 02086252019 EMAIL: NHAHATVIETBAC@GMAIL.COM

Hoàng Minh Hùng

Phó trưởng Đoàn

Ông Hoàng Minh Hùng _ Nguyên Phó trưởng Đoàn từ năm 1990 - 1994

    Liên kết