SỐ 70D CHU VĂN AN - HOÀNG VĂN THỤ - TP. THÁI NGUYÊN TEL: 02083653332 Fax: 02083653332 EMAIL: NHAHATVIETBAC@GMAIL.COM

Ông Vương Thào

Nguyên Trưởng Đoàn

Ông Vương Thào - Nguyên Trưởng Đoàn ( 1990- 1998)

    Liên kết