SỐ 70D CHU VĂN AN - HOÀNG VĂN THỤ - TP. THÁI NGUYÊN TEL: 02083653332 Fax: 02083653332 EMAIL: NHAHATVIETBAC@GMAIL.COM

Nhạc sĩ Đỗ Minh

Nguyên Phó Trưởng Đoàn

Nhạc sĩ Đỗ Minh - Nguyên Phó trưởng Đoàn ( 1967- 1971)

    Liên kết