SỐ 70D CHU VĂN AN - HOÀNG VĂN THỤ - TP. THÁI NGUYÊN TEL: 02083858833 Fax: 02086252019 EMAIL: NHAHATVIETBAC@GMAIL.COM

Nhạc sĩ Đỗ Minh

Nguyên Phó Trưởng Đoàn

Nhạc sĩ Đỗ Minh - Nguyên Phó trưởng Đoàn ( 1967- 1971)

    Liên kết