SỐ 70D CHU VĂN AN - HOÀNG VĂN THỤ - TP. THÁI NGUYÊN TEL: 02083653332 Fax: 02083653332 EMAIL: NHAHATVIETBAC@GMAIL.COM

Mã Thị Huệ (Minh Huệ)

Ca sỹ

NSUT Minh Huệ, sinh ngày 21/9/1979; Quê quán Sơn Lộ, Bảo Lạc, Cao Bằng. Là diễn viên của Nhà hát Ca Múa Nhạc dân gian Việt Bắc. Chị được phong danh hiệu NSUT năm 2016.

    Liên kết