SỐ 70D CHU VĂN AN - HOÀNG VĂN THỤ - TP. THÁI NGUYÊN TEL: 02083653332 Fax: 02083653332 EMAIL: NHAHATVIETBAC@GMAIL.COM

Vũ Văn Sỹ

Phó Trưởng Đoàn Phụ trách đoàn biểu diễn 01

Ông Vũ Văn Sỹ,

    Liên kết