SỐ 70D CHU VĂN AN - HOÀNG VĂN THỤ - TP. THÁI NGUYÊN TEL: 02083653332 Fax: 02083653332 EMAIL: NHAHATVIETBAC@GMAIL.COM

Ông Đào Đăng Hoàn

Giám đốc

Ông Đào Đăng Hoàn, Giám đốc Nhà hát 2013-2014 kiêm Phó Cục Trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn, Bộ VHTTDL

    Liên kết