SỐ 70D CHU VĂN AN - HOÀNG VĂN THỤ - TP. THÁI NGUYÊN TEL: 02083858833 Fax: 02086252019 EMAIL: NHAHATVIETBAC@GMAIL.COM

Ông Đào Đăng Hoàn

Giám đốc

Ông Đào Đăng Hoàn, Giám đốc Nhà hát 2013-2014 kiêm Phó Cục Trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn, Bộ VHTTDL

    Liên kết