SỐ 70D CHU VĂN AN - HOÀNG VĂN THỤ - TP. THÁI NGUYÊN TEL: 02083653332 Fax: 02083653332 EMAIL: NHAHATVIETBAC@GMAIL.COM

Ông Đinh Văn Tứ

Phó Trưởng Đoàn Ca Nhạc

Phó Trưởng Đoàn Ca Nhạc từ tháng 6 năm 2019

    Liên kết