SỐ 70D CHU VĂN AN - HOÀNG VĂN THỤ - TP. THÁI NGUYÊN TEL: 02083858833 Fax: 02086252019 EMAIL: NHAHATVIETBAC@GMAIL.COM

TRIỆU THÁI MỴ

Diễn viên Nhạc công

Nghệ sỹ Triệu Thái Mỵ, Nhạc công đàn Bầu

    Liên kết