SỐ 70D CHU VĂN AN - HOÀNG VĂN THỤ - TP. THÁI NGUYÊN TEL: 02083858833 Fax: 02086252019 EMAIL: NHAHATVIETBAC@GMAIL.COM

Tên : NSUT Lê Khánh Toàn

Giám Đốc

NSUT Lê Khánh Toàn - Giám đốc đương nhiệm Nhà hát ca Múa Nhạc Dân Gian Việt Bắc.

    Liên kết