SỐ 70D CHU VĂN AN - HOÀNG VĂN THỤ - TP. THÁI NGUYÊN TEL: 02083858833 Fax: 02086252019 EMAIL: NHAHATVIETBAC@GMAIL.COM

NSUT. Thúy Hồng

Chua TT

NSUT Nguyễn Thị Hồng, Nguyên Phó Giám đốc Nhà hát giai đoạn 2009-2014. Nghỉ hưu năm 2014.

    Liên kết