SỐ 70D CHU VĂN AN - HOÀNG VĂN THỤ - TP. THÁI NGUYÊN TEL: 02083653332 Fax: 02083653332 EMAIL: NHAHATVIETBAC@GMAIL.COM

Gương mặt nghệ sỹ

NSND. Lê Khình
Hoàng Minh Hùng Phó trưởng Đoàn
Ông Nguyễn Đăng Từ Nguyên Trưởng Đoàn
Ông Dương Đình Khoát Phó trưởng Đoàn
Ông Thân Xuân Ân Nguyên Phó Giám Đốc
Ông Vương Thào Nguyên Trưởng Đoàn
Nhạc sĩ Đỗ Minh Nguyên Phó Trưởng Đoàn
Vũ Văn Sỹ Phó Trưởng Đoàn Phụ trách đoàn biểu diễn 01

    Liên kết