SỐ 70D CHU VĂN AN - HOÀNG VĂN THỤ - TP. THÁI NGUYÊN TEL: 02083653332 Fax: 02083653332 EMAIL: NHAHATVIETBAC@GMAIL.COM

Gương mặt nghệ sỹ

NSND. Nông Xuân Ái Phó Giám Đốc Phụ trách
NSUT. Nông Văn Khang Đội Ca
Ông Bùi Hải Anh Phó Giám Đốc
Mã Thị Huệ (Minh Huệ) Ca sỹ

    Liên kết