SỐ 70D CHU VĂN AN - HOÀNG VĂN THỤ - TP. THÁI NGUYÊN TEL: 02083858833 Fax: 02086252019 EMAIL: NHAHATVIETBAC@GMAIL.COM

Gương mặt nghệ sỹ

Bà Nguyễn Thị Lan Phương Phó Trưởng Đoàn
Ông Lưu Phong Lan Phụ trách Phòng
TRẦN THU TRANG Diễn viên Múa
NGUYỄN CÔNG PHƯƠNG Diễn viên Múa
HOÀNG THỊ HÒA Diễn viên Múa
NGUYẾN THỊ THU Diễn viên Múa

    Liên kết