SỐ 70D CHU VĂN AN - HOÀNG VĂN THỤ - TP. THÁI NGUYÊN TEL: 02086252019 Fax: 02086252019 EMAIL: NHAHATVIETBAC@GMAIL.COM

Gương mặt nghệ sỹ

NSUT. Ngô Đình Thành Nguyên Giám đốc nhà hát
NSND. Nông Xuân Ái Phó Giám Đốc Phụ trách
NSND. Lê Khình Phó Giám đốc
NSUT. Thúy Hồng Chua TT
Ông Bùi Hải Anh Phó Giám Đốc
Hoàng Minh Hùng Phó trưởng Đoàn
Ông Nguyễn Đăng Từ Nguyên Trưởng Đoàn
Ông Dương Đình Khoát Phó trưởng Đoàn
Ông Thân Xuân Ân Nguyên Phó Giám Đốc
Ông Vương Thào Nguyên Trưởng Đoàn

    Liên kết