SỐ 70D CHU VĂN AN - HOÀNG VĂN THỤ - TP. THÁI NGUYÊN TEL: 02083858833 Fax: 02086252019 EMAIL: NHAHATVIETBAC@GMAIL.COM

Thư Viện

Thư Viện Ảnh


ẢNH LỊCH SỬ NHÀ HÁT

Ảnh biểu diễn

Chương trình, tiết mục nghệ thuật của Nhà hát

Cán bộ của Nhà hát

Đội nữ ca Nhà hát Ca Múa Nhạc Dân gian Việt Bắc

Thư Viện Video


Mỵ, lấy cảm hứng từ tác phẩm "Vợ chòng A phủ" của Nhà văn Tô Hoài

Dự án Đầu tư xây dựng Nhà hát Ca Múa Nhạc dân gian Việt Bắc

Biểu diễn trang phục dân tộc

Biên đạo múa: NSUT Vương Thào Âm nhạc: Đôn Truyền

Tiếng hát giữa rừng Pác Bó - Lương Huy