SỐ 70D CHU VĂN AN - HOÀNG VĂN THỤ - TP. THÁI NGUYÊN TEL: 02083858833 Fax: 02086252019 EMAIL: NHAHATVIETBAC@GMAIL.COM

Văn bản

Tiêu đề Ngày Tóm tắt Tải về
LỊCH CÔNG TÁC 31-08-2020 LỊCH CÔNG TÁC CÓ THỂ ĐIỀU CHỈNH THEO THỰC TẾ Tải về
DỰ THẢO QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG 16-01-2019 DỰ THẢO QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA NHÀ HÁT Tải về
QUYẾT ĐỊNH 15-10-2018 CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA NHÀ HÁT Tải về    Liên kết