SỐ 70D CHU VĂN AN - HOÀNG VĂN THỤ - TP. THÁI NGUYÊN TEL: 02083653332 Fax: 02083653332 EMAIL: NHAHATVIETBAC@GMAIL.COM

Giới thiệu

Giới thiệu chung

60 năm qua, Nhà hát Ca múa nhạc Dân gian Việt Bắc đã trải qua nhiều khó khăn. Từ 13 thành viên của Đội Văn công Liên khu Việt Bắc, phương tiện kỹ thuật thiếu thốn, máy phát điện không đủ chiếu sáng, đến nay Nhà hát đã có hơn 80 cán bộ, nghệ sĩ, diễn viên có chức năng, nhiệm vụ sưu tầm và xây dựng chương trình nghệ thuật mang đậm bản sắc văn hóa các dân tộc Việt Bắc, biểu diễn phục vụ nhiệm vụ chính trị, nhân dân trong nước và giao lưu đối ngoại với các nước trên thế giới.Những năm qua, Nhà hát đã tổ chức được hàng nghìn đêm diễn chủ yếu là các làng, bản miền núi, vùng sâu, vùng xa. Xác định rõ đối tượng phục vụ là đồng bào các dân tộc thiểu số, trong quá trình xây dựng chương trình, tiết mục, Nhà hát luôn chú trọng đến sự đa dạng, phong phú, nhưng phù hợp với trình độ thẩm mỹ và nhu cầu thưởng thức của số đông khán giả.

    Liên kết