SỐ 70D CHU VĂN AN - HOÀNG VĂN THỤ - TP. THÁI NGUYÊN TEL: 02083653332 Fax: 02083653332 EMAIL: NHAHATVIETBAC@GMAIL.COM

Giới thiệu

Sơ đồ tổ chức

1. Giám đốc và các Phó Giám đốc.2. Các phòng chức năng và đoàn biểu diễn:
a) Phòng Hành chính - Tổ chức ;b) Phòng Tài vụ;c) Phòng Tổ chức biểu diễn;d) Phòng Nghệ thuật và Nghiên cứu sưu tầm;đ) Đoàn Ca;e) Đoàn Múa;f) Đoàn Nhạc

    Liên kết