SỐ 70D CHU VĂN AN - HOÀNG VĂN THỤ - TP. THÁI NGUYÊN TEL: 02083858833 Fax: 02086252019 EMAIL: NHAHATVIETBAC@GMAIL.COM

Giới thiệu

Sơ đồ tổ chức

1. Giám đốc và các Phó Giám đốc.2. Các phòng chức năng và đoàn biểu diễn:a) Phòng Hành chính - Tổng hợp;b) Phòng Tổ chức biểu diễn;c) Phòng Nghệ thuật ;đ) Đoàn Ca - Nhạc;  e) Đoàn Múa.            


    Liên kết