SỐ 70D CHU VĂN AN - HOÀNG VĂN THỤ - TP. THÁI NGUYÊN TEL: 02083858833 Fax: 02086252019 EMAIL: NHAHATVIETBAC@GMAIL.COM

Liên Hệ

Nhà Hát Ca Múa Nhạc Dân Gian Việt Bắc

  • Số 70D Chu Văn An - Hoàng Văn Thụ - TP. Thái Nguyên

  • 02083858833

  • Liên hệ chương trình hợp tác, thuê rạp và hoạt động đối ngoại

  • nhahatvietbac@gmail.com

  • Hotline bán vé: 0913567955