SỐ 70D CHU VĂN AN - HOÀNG VĂN THỤ - TP. THÁI NGUYÊN TEL: 02083653332 Fax: 02083653332 EMAIL: NHAHATVIETBAC@GMAIL.COM

Liên Hệ

Nhà Hát Ca Múa Nhạc Dân Gian Việt Bắc

  • Số 70D Chu Văn An - Hoàng Văn Thụ - TP. Thái Nguyên

  • 02083653332

  • Liên hệ chương trình hợp tác, thuê rạp và hoạt động đối ngoại

  • nhahatvietbac@gmail.com

  • Hotline bán vé: 02083653332