SỐ 70D CHU VĂN AN - HOÀNG VĂN THỤ - TP. THÁI NGUYÊN TEL: 02083858833 Fax: 02086252019 EMAIL: NHAHATVIETBAC@GMAIL.COM

Thư viện Ảnh

ẢNH LỊCH SỬ NHÀ HÁT

Ảnh biểu diễn

Chương trình, tiết mục nghệ thuật của Nhà hát

Cán bộ của Nhà hát

Đội nữ ca Nhà hát Ca Múa Nhạc Dân gian Việt Bắc

Giao lưu văn hóa Việt - Trung

Biểu diễn Quốc tế

Liên hoan nghệ thuật hát Then, đànTính toàn quốc 2015 tại Tuyên Quang

Biểu diễn tại Tuần đại đoàn kết các dân tộc - di sản văn hóa Việt Nam 2015 ( Đồng Mô , Sơn Tây, Hà Nội)

    Liên kết