SỐ 70D CHU VĂN AN - HOÀNG VĂN THỤ - TP. THÁI NGUYÊN TEL: 02083858833 Fax: 02086252019 EMAIL: NHAHATVIETBAC@GMAIL.COM

Thư Viện Video


Mỵ, lấy cảm hứng từ tác phẩm "Vợ chòng A phủ" của Nhà văn Tô Hoài

Dự án Đầu tư xây dựng Nhà hát Ca Múa Nhạc dân gian Việt Bắc

Biểu diễn trang phục dân tộc

Biên đạo múa: NSUT Vương Thào Âm nhạc: Đôn Truyền

Tiếng hát giữa rừng Pác Bó - Lương Huy

Khai mạc tuần văn hóa Việt Nam tại Bulgaria

Tiết mục: Lời Then dâng Đảng