SỐ 70D CHU VĂN AN - HOÀNG VĂN THỤ - TP. THÁI NGUYÊN TEL: 02083858833 Fax: 02086252019 EMAIL: NHAHATVIETBAC@GMAIL.COM

Tin tức

Biểu diễn phục vụ nhân dân vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có Quyết định số 89/QĐ-BVHTTDL về tổ chức biểu diễn phục vụ nhân dân vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo vào dịp mừng Đảng, mừng Xuân và chào đón năm mới 2015.

Xem thêm

    Liên kết