SỐ 70D CHU VĂN AN - HOÀNG VĂN THỤ - TP. THÁI NGUYÊN TEL: 02083858833 Fax: 02086252019 EMAIL: NHAHATVIETBAC@GMAIL.COM

Gương mặt nghệ sỹ

Ông Vương Thào Nguyên Trưởng Đoàn
Nhạc sĩ Đỗ Minh Nguyên Phó Trưởng Đoàn
Ông Đào Đăng Hoàn Giám đốc
Ông Đinh Văn Tứ Phó Trưởng Đoàn Ca Nhạc
Bà Nguyễn Thị Lan Phương Phó Trưởng Đoàn
Ông Lưu Phong Lan Phụ trách Phòng
Ông Hà Quang Huy Phòng Nghệ thuật
Ông Nguyễn Tấn Hồng Phòng Hành chính Tổng hợp
Bà Mã Minh Huệ Đoàn Ca Nhạc
ÔNG LÊ KHÁNH TOÀN QUYỀN GIÁM ĐỐC NHÀ HÁT

    Liên kết