SỐ 70D CHU VĂN AN - HOÀNG VĂN THỤ - TP. THÁI NGUYÊN TEL: 02083653332 Fax: 02083653332 EMAIL: NHAHATVIETBAC@GMAIL.COM

Gương mặt nghệ sỹ

Ông Vương Thào Nguyên Trưởng Đoàn
Nhạc sĩ Đỗ Minh Nguyên Phó Trưởng Đoàn
Mã Thị Huệ (Minh Huệ) Ca sỹ
Vũ Văn Sỹ Phó Trưởng Đoàn Phụ trách đoàn biểu diễn 01

    Liên kết