SỐ 70D CHU VĂN AN - HOÀNG VĂN THỤ - TP. THÁI NGUYÊN TEL: 02083858833 Fax: 02086252019 EMAIL: NHAHATVIETBAC@GMAIL.COM

Gương mặt nghệ sỹ

Nhạc sĩ Đỗ Minh Nguyên Phó Trưởng Đoàn
Ông Đào Đăng Hoàn Giám đốc
Ông Nguyễn Tấn Hồng Phòng Hành chính Tổng hợp
ÔNG LÊ KHÁNH TOÀN QUYỀN GIÁM ĐỐC NHÀ HÁT
Tên : NSUT Lê Khánh Toàn Giám Đốc

    Liên kết