SỐ 70D CHU VĂN AN - HOÀNG VĂN THỤ - TP. THÁI NGUYÊN TEL: 02083858833 Fax: 02086252019 EMAIL: NHAHATVIETBAC@GMAIL.COM

Gương mặt nghệ sỹ

TRẦN THU TRANG Diễn viên Múa
NGUYỄN CÔNG PHƯƠNG Diễn viên Múa
HOÀNG THỊ HÒA Diễn viên Múa
NGUYẾN THỊ THU Diễn viên Múa
TRIỆU THÁI MỴ Diễn viên Nhạc công
Tên : NSUT Lê Khánh Toàn Giám Đốc

    Liên kết